Sheet by Sheet 叠层机

适用于MLCC,LTCC,电感等产业。


 • 商品介绍
 • 规格参数
 •  特性

  - 的压力结构强度均匀
  - 采用簇新剥离技术
  - 确立堆叠精度和重复性
  - 改进叠层速度
  - 采用簇新吸附技术
  - 除去冲击压力
  - 增加运转稳定性  ● 参数表

  Application

  MLCC, LTCC, HTCC, Inductor, CMF, CMEF

  Cutting size

  □180mm, □250mm, □440mm

  4 Side, 2 Side, 1 Side 

  Supply tray

  1Tray, 8Tray, 16Tray, 22Tray

  Peelin P -  

  MLCC - LTCC

   1um  ~ 30um (Target 0.8um)

  12um ~ 100um (Target 10um)

  Accuracy

  ± 12um

  Cycle time

  11sec ~ 13sec (Press 0.5sec)

  Stacking layer

  Max 1000 Layer (MLCC-1000Layer)

  Pressure

  2,000kgf ~ 30,000kgf

  Dimension

  3020mmx1900mmx1918mm (□180mm)


  INSS-V1800T16

                                                                                                      INSS-V4500M  ● 叠层精度照片  ( PPS叠层机 – INDUCTOR & LTCC )


本网站由阿里云提供云计算及安全服务